<We_can_help/>

What are you looking for?

>Ece İdil Kasap

Konuşmacı Hakkında

Ece İdil Kasap

ODTÜ Teknokent

Çalışma hayatına teknoloji firmalarında iş geliştirme alanında çalışarak başlayan Ece İdil Kasap, girişimcilerin ihtiyacından yola çıkarak 2010 yılında iki ortağı ile birlikte Türkiye’nin ilk özel inkübasyon merkezi olan Viveka İnkübasyon Merkezi’ni kurmuştur.

2010-2016 yılları arasında Viveka bünyesinde, kendi programlarını yürütmenin yanısıra üniversiteler ve özel kurumlar için inkübasyon/hızlandırıcı programları kurgulama, danışmanlık ve uygulama hizmeti vermiştir. Mentorluk süreç yönetimi, yalın girişim, iş modeli ve finans konuları öncelikli olarak mentorluk ve girişimcilik eğitimleri vermektedir. 2016-2018 yılları arasında bağımsız danışman/eğitmen/mentor olarak çalışmalarına devam etmiştir. Eylül 2018’den bugüne ODTÜ TEKNOKENT’te Girişimcilik & İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.